Skattesmäll hotar bönder med fyrhjuling

Funderar du på att köpa en fyrhjuling till verksamheten? – Kontakta oss först så hjälper vi till med hur man ska tänka kring inköpet och med administrationen kring förmånsbeskattningen.

Den som har en fyrhjuling i företaget riskerar en kännbar skattesmäll. Det står klart efter att Skatteverkets tolkning av reglerna för förmånsbeskattning fått stöd i en rad kammarrättsdomar. Detta kommer att få orimliga konsekvenser för många småföretagare.

I en dom från kammarrätten hade Skatteverket förmånsbeskattat en lantbrukare vars verksamhet hade ett tydligt behov av en fyrhjuling. I domen ifrågasattes inte att fyrhjulingen användes i verksamheten.

Men eftersom det var möjligt för lantbrukaren att använda fyrhjulingen på fritiden så valde Skatteverket att påföra förmånsbeskattning. Lantbrukaren förmånsbeskattades alltså inte för att faktiskt ha använt företagets fyrhjuling på fritiden utan för att han hade haft möjligheten att göra det.

Skatteverket bedömde att förmånsvärdet kunde fastställas till 12 000 kronor i månaden. Kammarrätten bedömde att det saknades en egentlig marknad för långtidsuthyrning av fyrhjulingar och underkände Skatteverkets värdering, men delade myndighetens uppfattning om att den teoretiska möjligheten att nyttja fyrhjulingen privat skulle förmånsbeskattas.

Kammarrätten landade i att värdet av detta kunde uppskattas till åtminstone 3 000 kronor i månaden, även det en mycket hög summa. Det beloppet har därefter bekräftats i en rad liknande domar, och vår erfarenhet är att Skatteverket numera brukar lägga sig på just den nivån när de upptäckt att det finns en fyrhjuling i verksamheten.

 

Omständigheterna är avgörande

Enligt skatteverket är det framförallt fem omständigheter som är vägledande och dessa är därför viktiga att känna till om du vill undvika en felaktig förmånsbeskattning.

  1. Fordonets karaktär och lämplighet som arbetsredskap i bedriven näringsverksamhet. Risken för förmånsbeskattning är mindre om fyrhjulingen är mer specifikt anpassad till näringsverksamheten genom att tillexempel endast vara terränggående eller ha försetts med specifika arbetsredskap.
  2. Fordonets faktiska (tänkta) användning. Det är viktigt att redan inför inköpet dokumentera och fundera över varför man väljer att köpa in just denna typ av fyrhjuling. Vad ska den användas till? Vad krävs för att just detta arbete ska kunna utföras?
  3. Hur näringsverksamheten bedrivs. Det vill säga, vad är det för typ av verksamhet? Är det troligt att verksamheten är i behov av en fyrhjuling och varför är den det mest lämpade arbetsredskapet i vissa situationer i verksamheten? Här kan man även gärna föra en loggbok över hur ofta den inköpta fyrhjulingen används och till vad. Ungefär som en utökad körjournal. Om viss privat användning sker så är det lämpligt att även redogöra för detta i loggboken.
  4. Omfattningen av den bedrivna verksamheten. Hur stor är skogs- eller jordbruksfastigheten? Är verksamheten så omfattande att det verkar rimligt att köpa in en fyrhjuling för driften av verksamheten?
  5. Om intäkter har redovisats och vad dessa består av. Vilka typer av intäkter har verksamheten gett och hur kan dessa kopplas till fyrhjulingen? Kanske har den hyrts ut till en granne? Eller använts till något annat där den på ett tydligt sätt inbringat en inkomst till företaget?

 

 

Vi har bytt namn!

MH Konsult i Stenungsund AB och MH Konsult i Kungälv AB har gått ihop och heter nu MH Konsult Väst AB. Från 1 oktober 2019 bedrivs all verksamhet genom MH Konsult Väst AB. För övrigt är allt som vanligt.

Varmt välkomna!

Mvh Anneli & Micael med personal