Missa inte att slå ihop årets julgåva med Coronagåvan

Ja det stämmer och det gäller till och med 2020-12-31. Det går bra att kombinera Corona gåvan på 1 000 kr med julgåvan på 450 kr och ge 1450 kr i skattefri julgåva till era anställda (om ni inte redan gett bort Corona gåvan under året).

Vid sammanslagning av dessa två gåvor går man på linjen och reglerna kring den tillfälliga Corona gåvan och inte på reglerna kring julgåvan.

Detta innebär att om gåvan överstiger 1450 kr så blir allt över 1450 skattepliktigt. Företaget får lyfta momsen och dra av hela kostnaden som en personalkostnad. Notera att om du köper en dyrare julklapp, ja även om den bara kostar 1451 kr, ska 1 kr förmånsbeskattas hos den anställde. Företaget får då inte lyfta moms på kostnaden över 1450 men den blir avdragsgill på samma sätt som lön. Då blir det dyrare eftersom företaget inte kan lyfta momsen och behöver betala arbetsgivaravgifter på värdet.

Det går utmärkt att ge bort det mesta utan kontanter. Även presentkort går bra förutsatt att det inte går att byta in mot kontanter.

Tänk på att julgåvan ska lämnas till alla anställda för att de förmånliga skattereglerna ska gälla.

Öppettider under jul

Vi stänger för julledighet onsdagen den 23:e december och öppnar åter måndagen den 4:e januari.

Vi presenterar MH Digital

I veckan höll vi internkonferens om vår nya webbaserade byråportal, MH Digital, där byråns kunder och medarbetare enkelt kommer åt alla sina system, dokument, bolagshandlingar, rapporter, ärenden med mera.

Vår nya byråportal ger oss möjlighet att kommunicera med våra kunder, myndigheter, revisorer och internt på ett GDPR- och REX kompatibelt sätt. Den kommer även ge oss möjlighet att hänga med i den moderna tekniken och utvecklingen med AI och API:er.

Detta är bara några av alla fördelarna. Mer info kommer.

Följ oss gärna på LinkedIn.

Information ang. Coronaviruset

Bästa kund,

Med anledning av Coronaviruset och regeringens rekommendationer har MH Konsult tagit beslutet att alla anställda, i den mån det går, ska jobba hemifrån på obestämd tid.

Under den här perioden kommer vi att hålla våra kundmöten via telefon och Teams.

Inlämning av material:
Till våra kunder som inte är digitala – Vänligen lämna bokföringsmaterialet i någon av våra brevlådor utanför något av våra kontor i Kungälv eller Stenungsund. Undvik gärna att komma in till våra kontor.

Detta är vårt sätt att, så gott vi kan, försöka bidra till att bromsa farten av smittspridningen av Coronaviruset.

Tack för er förståelse och för samarbetet. Vi återkommer med mer information!

Med vänliga hälsningar,
Micael & Anneli med personal

Skattesmäll hotar bönder med fyrhjuling

Funderar du på att köpa en fyrhjuling till verksamheten? – Kontakta oss först så hjälper vi till med hur man ska tänka kring inköpet och med administrationen kring förmånsbeskattningen.

Den som har en fyrhjuling i företaget riskerar en kännbar skattesmäll. Det står klart efter att Skatteverkets tolkning av reglerna för förmånsbeskattning fått stöd i en rad kammarrättsdomar. Detta kommer att få orimliga konsekvenser för många småföretagare.

I en dom från kammarrätten hade Skatteverket förmånsbeskattat en lantbrukare vars verksamhet hade ett tydligt behov av en fyrhjuling. I domen ifrågasattes inte att fyrhjulingen användes i verksamheten.

Men eftersom det var möjligt för lantbrukaren att använda fyrhjulingen på fritiden så valde Skatteverket att påföra förmånsbeskattning. Lantbrukaren förmånsbeskattades alltså inte för att faktiskt ha använt företagets fyrhjuling på fritiden utan för att han hade haft möjligheten att göra det.

Skatteverket bedömde att förmånsvärdet kunde fastställas till 12 000 kronor i månaden. Kammarrätten bedömde att det saknades en egentlig marknad för långtidsuthyrning av fyrhjulingar och underkände Skatteverkets värdering, men delade myndighetens uppfattning om att den teoretiska möjligheten att nyttja fyrhjulingen privat skulle förmånsbeskattas.

Kammarrätten landade i att värdet av detta kunde uppskattas till åtminstone 3 000 kronor i månaden, även det en mycket hög summa. Det beloppet har därefter bekräftats i en rad liknande domar, och vår erfarenhet är att Skatteverket numera brukar lägga sig på just den nivån när de upptäckt att det finns en fyrhjuling i verksamheten.

 

Omständigheterna är avgörande

Enligt skatteverket är det framförallt fem omständigheter som är vägledande och dessa är därför viktiga att känna till om du vill undvika en felaktig förmånsbeskattning.

  1. Fordonets karaktär och lämplighet som arbetsredskap i bedriven näringsverksamhet. Risken för förmånsbeskattning är mindre om fyrhjulingen är mer specifikt anpassad till näringsverksamheten genom att tillexempel endast vara terränggående eller ha försetts med specifika arbetsredskap.
  2. Fordonets faktiska (tänkta) användning. Det är viktigt att redan inför inköpet dokumentera och fundera över varför man väljer att köpa in just denna typ av fyrhjuling. Vad ska den användas till? Vad krävs för att just detta arbete ska kunna utföras?
  3. Hur näringsverksamheten bedrivs. Det vill säga, vad är det för typ av verksamhet? Är det troligt att verksamheten är i behov av en fyrhjuling och varför är den det mest lämpade arbetsredskapet i vissa situationer i verksamheten? Här kan man även gärna föra en loggbok över hur ofta den inköpta fyrhjulingen används och till vad. Ungefär som en utökad körjournal. Om viss privat användning sker så är det lämpligt att även redogöra för detta i loggboken.
  4. Omfattningen av den bedrivna verksamheten. Hur stor är skogs- eller jordbruksfastigheten? Är verksamheten så omfattande att det verkar rimligt att köpa in en fyrhjuling för driften av verksamheten?
  5. Om intäkter har redovisats och vad dessa består av. Vilka typer av intäkter har verksamheten gett och hur kan dessa kopplas till fyrhjulingen? Kanske har den hyrts ut till en granne? Eller använts till något annat där den på ett tydligt sätt inbringat en inkomst till företaget?

 

 

Vi har bytt namn!

MH Konsult i Stenungsund AB och MH Konsult i Kungälv AB har gått ihop och heter nu MH Konsult Väst AB. Från 1 oktober 2019 bedrivs all verksamhet genom MH Konsult Väst AB. För övrigt är allt som vanligt.

Varmt välkomna!

Mvh Anneli & Micael med personal

Besök oss på STO mässan

Missa inte vårt fina erbjudande på STO mässan. En timma gratis rådgivning gällande starta eget eller digitalisering.

Gäller på STO mässan 5 – 7 september, Stenungsund Arena.

Boka hos oss på plats, monter C12.

Vi ses på mässan!

Stolt partner till NotrePort

Vi är stolt partner till Hamnfestivalen NotrePort, hamntorget Stenungsund 30 – 31 Augusti.
På scen Partypartrullen (fredag) & No Tjafs (lördag) – Fri entré.

Trevlig sommar

Trevlig sommar önskar vi på MH Konsult! Vi har semesterstängt under vecka 29, 30 & 31.

Uniform på jobbet-dagen.

Mattias värnar för Hemvärnsrörelsen genom att idag jobba i uniform. Idag, 29 maj, är det ”Uniform på jobbet-dagen”. Den här dagen synliggör Hemvärnsrörelsen och soldaters frivilliga engagemang till förmån för Sveriges försvarsmakt.

Tack för ditt engagemang Mattias!