Hantera bluffaktura

Varning! Skriv inte under detta erbjudande!

Länk till hur man hanterar bluffakturor på rätt sätt:

http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/hantera-bluffaktura/

Ny lokal Siffergruppen

Vi har nu flyttat in i vår nya lokal i Kungälv. Vi sitter kvar på samma adress Bultgatan 40 men 4 trappor upp och uppgång B på andra sidan huset.

Välkomna in och se hur vi har fått det!

 

Verklig huvudman – anmäl senast 1 februari 2018

Vilka behöver anmäla verklig huvudman?

 • Aktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)
 • Filialer (det utländska företag som driver filialen)
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Handelsbolag
 • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
 • Kommanditbolag
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Medlemsbanker
 • Sambruksföreningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Sparbanker
 • Stiftelser
 • Trossamfund
 • Truster (om de förvaltas från Sverige)
 • Vattenförbund
 • Ömsesidiga försäkringsbolag

Dessa ska inte anmäla verklig huvudman:

 • Börsbolag
 • Dödsbon och konkursbon
 • Enkla bolag
 • Enskilda näringsidkare
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
 • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande