Motivering för Årets Företagare Stenungsund

Med en ödmjuk ledarstil och ett tydligt kompetensutvecklingsfokus har verksamheten haft en lång och stabil organisk tillväxt på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Tack vare högsta kvalitet i leverans är vinnarna med och påverkar små och medelstora företag i dess egen utveckling och lönsamhet. Företagandet och entreprenörskapet visar sig tydligt i form av parallella engagemang i samma bransch och nybyggaranda i andra verksamheter.

Årets Företagare i Stenungsund är

Micael Henningsson och Anneli Larsson
MH Konsult Väst AB