Om MH Konsult

Företaget

MH Konsult är ett konsultföretag som arbetar med kvalificerade tjänster inom ekonomiområdet. Vi startade 2005 och vi är idag 25 medarbetare. Sedan december 2015 finns vi också i Kungälv genom att vi övertog Siffergruppen, en redovisningsbyrå med 2 anställda. Verksamheten bedrevs då i MH Konsult i Kungälv AB som 1 oktober 2019 gick ihop med MH Konsult i Stenungsund AB som sedan december 2019 heter MH Konsult Väst AB.
På MH Konsult i Kungälv sitter i dagsläget 8 medarbetare och på MH Konsult i Stenungsund sitter 17 medarbetere. 2022-01-01 blev vi förvärvade av Talenom som har flera kontor utspridda i Sverige. Talenom kommer komplettera MH Konsults styrkor inom kvalitét i våra processer, kundnära relationer och med en proaktiv rådgivning.

Vi erbjuder flera olika tjänster såsom skatterådgivning, bokslut, deklarationer, löpande redovisning, löne- och HR-tjänster, bolagsfrågor, omstruktureringar, bolagsbildningar, fusioner, likvidationer. Vi hjälper även gärna till med digitaliseringen av ditt företags bokföring.

Behöver du ett aktiebolag snabbt så har vi färdiga lagerbolag som vi kan leverera inom några timmar.

Idag väljer många företag att outsourca sin lönehantering och vi tar då hand om hela löneadministrationen. Vi kan också hjälpa till med att sätta ihop personalhandböcker och personalpolicys.

Våra kunder

Våra kunder är främst, ägarledda aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar.

Vi arbetar mestadels inom STO-regionen men även Kungälv och Göteborg hör till våra större marknader. Vi har också några internationella uppdrag.

Genom att vi även arbetar digitalt så är ingen kund för långt borta för att vi skall kunna hjälpa dem.

Vi är medlemmar i Srf konsulterna, den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter i Sverige och vi arbetar enligt Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex. Flera av våra medarbetare är auktoriserade redovisnings- eller lönekonsulter.