Ekonomibyrå

Vad är en ekonomibyrå?

Som en heltäckande byrå inom ekonomi hjälper vi ditt företag med allt inom dessa områden. Oavsett storlek, bransch eller geografisk belägenhet. Vi finns där och skräddarsyr tjänster som passar ert behov.

Affärsrådgivning

Vi arbetar som er naturliga rådgivare och kan hjälpa företaget med både lönsamhet och affärer. Med god insyn i företagets ekonomi kan ekonomisk analys visa de viktiga nyckeltal som påverkar företagets utveckling positivt eller negativt.

Skattefrågor

Vi jobbar aktivt med skattefrågor och håller oss uppdaterade inom området. Har du frågor kring moms, 3:12 reglerna, arbetsställe, löneväxling, förmåner, ROT- och RUT avdrag så hjälper vi dig. Vi ser även till att ditt företag betalar rätt skatt.

Löner och personalfrågor

Lägg din löneadministration hos oss! Våra lönekonsulter har specialkompetens och mycket god erfarenhet från många olika kollektivavtal såsom tjänstemannaavtalet, IKEM och Byggnads.

Våra lönekonsulter har specialkompetens och mycket god erfarenhet från många olika kollektivavtal såsom, tjänstemannaavtalet, IKEM, Byggnads.

Vi sköter allt från anställningsavtal, reseräkningar, förmåner, löneväxling, beräkning av semesterlön, sjuklöneavdrag, vård av barn, kontrolluppgifter, rapportering till Fora, Collectum med flera.

Vi hjälper även till med övriga frågor kring personaladministrationen till exempel tips och råd kring, personalhandboken, LAS, organisatorisk- och social arbetsmiljö.

Vi erbjuder digital löneservice vilket innebär att oavsett var ditt bolag befinner sig kan ni outsourca er löneadministration till oss. Vi hjälper er att komma i gång med digitala lösningar.

Bolagsbildning/lagerbolag

Att starta företag kräver planering och förberedelser. Vi både bildar bolag och tillhandahåller lagerbolag. För dig som vill starta bolag och komma i gång direkt är lagerbolag ett bra alternativ.

Likvidationer

Låt oss avveckla ditt bolag! Är ert bolag vilande och utan verksamhet?
Vi kan hjälpa er med likvidationen av bolaget. Avveckling av juridisk person (aktiebolag, ekonomisk förening) slutar med likvidation, dvs. företaget upphör och avregistreras.
Likvidation kan ske frivilligt eller genom beslut av bolags-/föreningsstämma eller
framtvingad genom myndighets beslut, så kallad tvångslikvidation.

Löpande redovisning

Tid är pengar, fokusera på det du är bäst på och låt oss sköta din redovisning. Det finns många olika lösningar allt från att du fakturerar själv och vi sköter resten så som löpande redovisning med mera.

Avstämningar

Alla som bokför måste regelbundet göra avstämningar av sina konton för att försäkra sig om att bokföringen är korrekt. Framför allt är det balanskonton som stäms av för att kontrollera att fordringar och skulder i bokföringen är korrekt angivna i balansräkningen.

Vanliga avstämningar är t ex kontroll av att:

  • obetalda kundfakturor överensstämmer med kundfordringar i bokföringen
  • obetalda leverantörsfakturor överensstämmer med leverantörsskulder i bokföringen
  • pengarna i kassan överensstämmer med kassasaldot i bokföringen
  • kontoutdrag från banker överensstämmer med bokförda tillgångar och skulder

Avskrivningar

Att avskriva är att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd.

Bokslut

Vi upprättar period- och årsbokslut samt årsredovisning enligt gällande regelverk. Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult som upprättar företagets bokslut får ni en bra kvalitetsstämpel och ni kan känna er trygga med inlämningen till Bolagsverket. Som även sker digitalt.

Deklarationer

Vi upprättar inkomstdeklarationer för juridiska och fysiska personer, moms- och arbetsgivardeklarationer samt preliminär inkomstdeklaration om bolaget behöver höja eller sänka sin f-skatt.

Kundreskontra

Kundreskontra är ett typ av system som tillhör bokföringen och som lättare ger överblick och organisation kring framför allt större kundgrupper. Särskilt inom större företag är kundreskontra nästan en förutsättning för att bokföringen ska fungera. I en kundreskontra samlas allt från transaktioner till uppgifter om företagen och man får allt samlat på ett och samma ställe.

Leverantörsreskontra

En leverantörsreskontra fungerar på liknande sätt som kundreskontra men syftar till att hantera bokföring och detaljer kring leverantörerna. En reskontra är en indirekt bokföring som hör ihop med den vanliga bokföringen och redovisningen, men som hjälper till att underlätta hanteringen. Beroende på vad reskontran avser, vilken grupp den syftar till att organisera, samlas där information om exempelvis faktureringar. Leverantörsreskontran innehåller information om leverantörerna i stället för om kunderna.

MH Konsult

Ert behov, vår kompetens. Vi finns här för dig. Välkommen och kontakta oss så ser vi till erbjuda er den bästa lösningen för din verksamhet,