Våra underbiträden

Underbiträden för behandling av personuppgifter

MH Konsult Väst AB använder underbiträden till våra tjänster och molnlösningar och förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer MH Konsult Väst AB:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i MH Konsult Väst AB:s interna Policy för datalagring. 

Nedan följer information om de underbiträden MH Konsult Väst AB samarbetar med för behandling av personuppgifter för kunds räkning, enligt biträdesavtal med kund. 

  • Hogia Redovisning & Revision AB – System för tidrapportering, lönehantering
  • Visma Spcs AB – Ekonomisystem
  • Fortnox Aktiebolag – Ekonomisystem
  • White Red Consulting AB – Hantering av server och IT-frågor
  • Billbox by Scandoc – Elektronisk fakturahantering molnet tjänst
  • Signr solutions AB – Elektronisk signering av dokument och avtal
  • Accountec AB – Ärende- och dokumenthantering
  • Wolters Kluwer Scandinavia AB – Ekonomisystem
  • Pleo Technologies AB – Utgiftshantering