Vårt team i Kungälv

Elin Johansson

Auktoriserad redovisningskonsult/Certifierad affärsrådgivare Srf konsulterna/Kontorschef

Jessica Svensson

Auktoriserad redovisningskonsult Srf konsulterna/Teamledare

Gunilla Sjöberg

Auktoriserad redovisningskonsult/Certifierad affärsrådgivare Srf konsulterna

Anna Engholm

Auktoriserad redovisningskonsult/Certifierad affärsrådgivare Srf konsulterna

Emma Tenvid

Redovisningskonsult

Linn Johansson

Redovisningskonsult/Föräldraledig

Inger Nilsson

Löne- och redovisningskonsult

Marie Ekvall

Redovisningskonsult

Maja Lydahl

Redovisningskonsult

Lisa Sigurd

Auktoriserad redovisningskonsult Srf konsulterna

Anna Leksjö

Redovisningskonsult

Johanna Bauernfeind Petersson

Redovisningskonsult