Siffergruppen har bytt namn till MH Konsult i Kungälv AB

Vårt nationella och internationella nätverk med samarbetspartners ger oss och våra kunder stora möjligheter. Vi utför uppdrag åt såväl det lokala enmansföretaget som större företag med världen som marknad. Vårt uppriktiga intresse för kunden är alltid detsamma. Vi tror på kontinuitet och vill vara en partner som leder våra kunder mot en stabil utveckling där fokus läggs på att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Vi hissar varningsflaggor och pekar på möjligheter för att hitta de långsiktigt bästa lösningarna för våra uppdragsgivare.