Vårt team i Stenungsund

Micael Henningsson

Auktoriserad redovisningskonsult Srf konsulterna

Anneli Larsson

Teamledare / Auktoriserad redovisningskonsult / Certifierad affärsrådgivare Srf konsulterna

Anna Siverbo

Auktoriserad redovisningskonsult Srf konsulterna

Christina Samuelsson

Teamledare/Auktoriserad löne- & redovisningskonsult
Srf konsulterna

Angela Ekman

Auktoriserad redovisningskonsult Srf konsulterna

Lotta Andersson

Redovisningskonsult

Sofia Leidegren

Chef lönecenter/Auktoriserad lönekonsult Srf konsulterna/Redovisningskonsult

Marie Johansson

Redovisningskonsult

Helena Jannesson

Administratör

Lena Hiller

Redovisningskonsult

Alexandra Lindholm

Löne- och redovisningskonsult
Föräldraledig

Rosmarie Gustavsson

Auktoriserad redovisningskonsult Srf konsulterna

Marlene Källén

Redovisningskonsult

Ann-Louise Säwström

Auktoriserad lönekonsult Srf konsulterna