Affärsutveckling

Vad innebär affärsutveckling

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer.

Ofta talas det om affärsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar. Många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader.

Affärsutveckling berör visionmålstrategitaktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. En klar strategi som bygger på att det finns en realiserbar affärsidé där man kan utveckla/skapa relationer med kunder och partner är själva grunden. Syftet med en strategi är att säkerställa att organisationen utvecklas i enlighet med vision och mål. Analysen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser.

Den primära utkomsten för affärsutveckling är affärsplanering och det konkreta resultatet är affärsmodellen.

Affärsrådgivning utvecklar affärsmål

God affärsrådgivning kan ge dig verktyg för att utveckla affärsmål som ska ta dig och din verksamhet till nästa nivå. Med rätt affärsstrategi och rätt satsningar blir affärerna mer lönsamma. En auktoriserad redovisningskonsult är den naturliga affärsrådgivaren för ditt företag. Särskilt om du söker en rådgivare med stor kunskap och erfarenhet av ekonomi, administration, verksamhetsstyrning och redovisning.

Vad ingår i en affärsrådgivningstjänst?

Affärsrådgivning kan omfatta flera olika områden. Det kan handla om allt från att sätta nya affärsstrategier till att analysera befintliga siffror och simulera investeringar. I affärsrådgivning kan en eller flera delar av verksamheten behöva granskas och det kan handla om exempelvis skatterådgivning, lönsamhetsrådgivning eller rådgivning till styrelse/företagsledning. Rådgivningen kan omfatta allt från en genomgång av verksamheten till en analys inför framtida ekonomiska satsningar. Inget affärsmål är för litet eller för stort och affärsrådgivning ger dig en bredd av möjligheter anpassade utifrån de behov du och ditt företag har.

Kundanpassad och behovsanpassad affärsrådgivning

Affärsrådgivningstjänsten vi erbjuder är en kundanpassad proaktiv rådgivning för företagare. Det innebär att olika företags rådgivning ser olika ut beroende på förutsättningar och behov. Den proaktiva rådgivningen ger dig som företagare möjlighet att se framåt med tillförlitlig information som grund. Med rätt affärsrådgivning får du snabbt och säkert bra kontroll över ekonomin och kan göra rätt satsningar. Med hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult får du inte bara ta del av finansiella rapporter utan även redovisningsnära rådgivning som kan ta ditt företag mot nya framgångar.

Hjälp med affärsutveckling och affärsrådgivning

Vilka förändringar behöver vi göra och prioritera för att öka intäkterna och lönsamheten? Troligen en fråga som de flesta företag skulle vilja få ett konkret och korrekt svar på. Ta hjälp av en specialist för att få alla detaljer på plats. Vi på MH Konsult har lång och bred erfarenhet inom området. Genom arbetet med affärsutveckling jobbar vi tätt tillsammans med er för att identifiera fokusområden som kan hjälpa dig att utveckla din ekonomi, förbättra försäljningen, teckna bättre avtal och skapa en effektivare ledningsorganisation och personal. För att kunna utveckla ditt företag är det viktigt att löpande investera i verksamheten på olika sätt. Vi hjälper dig räkna på lönsamheten och hur kapitalet utvecklar sig, samt tar hänsyn till skatteeffekter. Ni är hjärtligt välkomna att höra av er till oss. Vi kan hjälpa er med affärsrådgivning så att era affärer utvecklas efter uppsatta mål – eller mer.