Årsbokslut

Vi upprättar period- och årsbokslut samt årsredovisning enligt gällande regelverk. Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult som upprättar företagets bokslut och sedan lämnar en bokslutsrapport ökar marknadens förtroende för ditt företag.

Rapport om årsredovisningen, är en garanti och ett kvitto på att din redovisning håller god kvalitet. Undersökningar från flera kreditinstitut visar att kreditvärdigheten är högst hos de företag som har bokslutsrapport. En bokslutsrapport kan endast lämnas av en auktoriserad redovisningskonsult.