Bolagsbildning och lagerbolag

Att starta företag kräver planering och förberedelser. Vi både bildar bolag och tillhandahåller lagerbolag. För dig som vill starta bolag och komma igång direkt är lagerbolag ett bra alternativ. Ett lagerbolag är ett vilande bolag av standardtyp som aktiveras med verksamhet av den som köper det. Fördelen med att köpa ett lagerbolag vid start av ett företag är att verksamheten kan fungera juridiskt direkt med eget organisationsnummer.

Ni kan komma igång snabbt och kan t.ex. teckna avtal med viktiga intressenter redan samma dag. Vi hjälper dig med hela omregistreringsprocessen inklusive registrering av skatte- och avgiftsanmälan.