Lagerbolag bolagsbildning

Vad är ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett registrerat aktiebolag som inte tidigare har haft någon verksamhet. När du köper ett lagerbolag får du snabbt ett aktiebolag med organisationsnummer och du behöver inte vänta på Bolagsverkets registrering. Har du ett bankintyg kan du få tillgång till bolaget samma dag. Enklaste sättet för din bolagsbildning.

Det har alltså aldrig bedrivits någon verksamhet i bolaget. Som registrerat företagsombud till Bolagsverket registrerar vi aktiebolag i förväg för att sedan kunna sälja aktiebolag till slutkund. Det innebär att man endast behöver genomföra en namn- och ägarändring för att kunna börja använda det. Det är således ett mycket snabbt och smidigt sätt att starta aktiebolag på.

Fördelar med att köpa lagerbolag

Den största fördelen är att du inte behöver vänta på att Bolagsverket ska registrera ditt bolag när du ska göra en bolagsbildning. Detta är en process som vanligtvis tar en del tid och tidsåtgången är naturligtvis avhängig av hur kunnig du är och hur bra ordning du har på alla dokument som ska in. Detta leder in till nästa stora fördel, nämligen att du slipper mycket administration och tankeverksamhet kring vad som måste göras. Om du köper ett lagerbolag så tar vi fram alla handlingar och talar om klart och tydligt vad du behöver göra. Lite arbete måste du ändå göra, som att signera köpeavtal och föra in aktiekapitalet i bolaget.

Vi kan sammanfatta fördelarna i tre punkter:

 1. Tidsvinst – du behöver inte vänta.
 2. Avsevärt mindre administration för dig.
 3. Du behöver inte sätta dig in i Bolagsverkets process för att registrera ett bolag.

Den stora skillnaden är att du kan vara helt färdig med att sätta upp bankkonto och signera avtal etc. inom loppet av en dag och därmed börja använda ditt nya bolag. Enligt statistik från Bolagsverket är mer än hälften av alla nyregistrerade aktiebolag startade som lagerbolag!

När du köper ett lagerbolag

När du bestämt dig för att ta hjälp med bolagsbildningen – dvs du köper ett lagerbolag då ingår allt detta:

 • Biträde vid hela processen mot Bolagsverket, registrering av firma etc.
 • Protokoll från extra bolagsstämma
 • Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
 • Köpeavtal för aktiebolagets aktier
 • Bankfullmakt för att kunna sätta in aktiekapitalet
 • Protokoll från styrelsemöte
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget direkt vid aktieöverlåtelse
 • Avräkningsnota för köpet av aktierna
 • Bolagsordning
 • Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare
 • Stiftelseurkund

Din hjälp vid bolagsbildning

Är du i startgroparna för att bilda ett aktiebolag. Beställ ett lagerbolag hos oss på MH Konsult så slipper du ordna allt själv. Inom loppet av en dag har du ditt aktiebolag färdigt och i stället för att fokusera på allt som en bolagsbildning innebär kan du koncentrera dig på din verksamhet.