Likvidationer

Låt oss avveckla ditt bolag! Är ert bolag vilande och utan verksamhet? Vi kan hjälpa er med likvidationen av bolaget. Avveckling av juridisk person (aktiebolag, ekonomisk förening) slutar med likvidation, dvs. företaget upphör och avregistreras.

Likvidation kan ske frivilligt eller genom beslut av bolags-/föreningsstämma eller framtvingad genom myndighets beslut, så kallad tvångslikvidation.