Löner och personaladministration

Våra lönekonsulter har specialkompetens och mycket god erfarenhet från många olika kollektivavtal såsom, tjänstemannaavtalet, IKEM, Byggnads.

Vi sköter allt från, anställningsavtal, reseräkningar, förmåner, löneväxling, beräkning av semesterlön, sjuklöneavdrag, vård av barn, kontrolluppgifter, rapportering till Fora, Collectum med flera.

Vi hjälper även till med övriga frågor kring personaladministrationen till exempel tips och råd kring, personalhandboken, LAS, organisatorisk- och social arbetsmiljö.

Vi erbjuder digital löneservice vilket innebär att oavsett var ditt bolag befinner sig kan ni outsourca er löneadministration till oss. Vi hjälper er att komma igång med digitala lösningar.