Löpande redovisning

Tid är pengar, fokusera på det du är bäst på och låt oss sköta din redovisning. Det finns många olika lösningar, allt från att du fakturerar själv och vi sköter resten så som, löpande redovisning, scanning, digitalisering av redovisningen, leverantörsreskontra, påminnelse- och kravhantering, månadsavstämningar, rapportering och analys, skattedeklarationer

Vill du göra jobbet själv hjälper vi dig med månadsavstämningar samt rapportering till skatteverket. Vi anpassar oss till ert specifika behov. MH konsult är anslutna till Srf konsulterna, Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön. Vi arbetar enligt REKO, svensk standard för redovisningstjänster.

Genom att anlita en auktoriserad redovisningskonsult får du. Rätt kompetens, effektiva kvalitetssäkrade rutiner, flerårig erfarenhet, en naturlig rådgivare som fungerar som företagets bollplank i frågor som rör ekonomi, administration och företagande.

En auktoriserad redovisningskonsult har högt förtroende på marknaden hos exempelvis myndigheter, banker och andra kreditgivare. Via din auktoriserade redovisningskonsult skapar du också bättre förutsättningar för ditt företags förtroende på marknaden.