Momsdeklaration och arbetsgivardeklaration

Vad är en momsdeklaration?

Moms ska redovisas till Skatteverket i en så kallad momsdeklaration (även mervärdesskattedeklaration). Det innebär att företaget för varje redovisningsperiod ska redovisa ingående moms och utgående moms. Redovisas ingen moms kan företaget bli skönsbeskattat och/eller skyldig att betala förseningsavgift.

Det finns även varor och tjänster som inte är momspliktiga, till exempel sjukvård, social omsorg, försäkringstjänster, artistarvoden och bank- och finansieringstjänster.

Hur ofta ska momsen redovisas?

Hur ofta momsen ska redovisas beror på företagets redovisningsperiod. På det registerutdrag som Skatteverket skickar ut till företaget står angivet hur ofta momsen ska redovisas.

  • Företag som har en (momspliktig) omsättning på högst 1 miljon kronor per år kan välja mellan att redovisa momsen en gång per år, kvartalsvis eller månadsvis.
  • Företag som omsätter mellan 1 – 40 miljoner kronor per år kan välja mellan att redovisa momsen kvartalsvis eller månadsvis.
  • Företag vars omsättning överstiger 40 miljoner kronor per år måste redovisa momsen varje månad.

Skattedeklaration

Med skattedeklaration menas dock den deklaration av moms, arbetsgivaravgifter och skatt som företag gör månadsvis, kvartalsvis eller en gång per år. Till vardags kallas de oftast för momsdeklaration. Den är helt separat från inkomstdeklarationen, även i de fall då den görs årsvis.

Vad är en arbetsgivardeklaration?

Arbetsgivardeklaration är något som alla företagare med minst en anställd måste fylla i. En arbetsgivardeklaration ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Bruttolön, arbetsgivaravgifter, utgifter i arbetet, och förmåner är det som b.la. ingår.

Det här ska ingå i arbetsgivardeklarationen

Bruttolönen är alltså den lön till den anställde innan allt har dragits bort. Här ingår alla ersättningar och löner, även milersättningen som är en skattepliktig del och traktamenten för att nämna några exempel. Förmåner är det som företaget förser den anställde med men som denne använder privat också.

Vissa yrkesgrupper har rätt att få lättnader i skatten för att deras egna verktyg, bilar eller annat används i tjänsten. Skatteverket kan förse med rätt skattesats som ska användas. Dock måste utgifterna motsvara minst tio procent av bruttoersättningen för den anställde för att en skattelättnad ska kunna vara giltig.

Arbetsgivaravgifter beror på hur många år den anställde är. Här handlar det om två kategorier: de som är födda mellan 1950 och 1989, och de som är födda 1990 och senare. Det året som en anställd fyller 66 år behöver du dock bara betala ålderspensionsavgift.

Att betala in arbetsgivardeklaration

Enklast fyller du i och lämnar in arbetsgivardeklarationen via Skatteverkets sidor. Om du använder ett löneprogram kan du ladda upp filen från löneprogrammet för att snabbt och enkelt få in alla uppgifter på ett korrekt sätt. Om du inte använder ett löneprogram kan du mata in uppgifterna själv direkt på hemsidan.
Den avdragna skatten och arbetsgivaravgiften (som framgår i arbetsgivardeklarationen) måste finnas på kontot hos Skatteverket senast den sista inlämningsdagen för din arbetsgivardeklaration. Annars kan det tillkomma påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Detta gäller dock inte om du har en omsättning som överstiger 40 miljoner kronor totalt sett.

Skatteverket gör en avstämning av ett företags skattekonto första helgen varje månad. Om du som arbetsgivare inte har betalat in då riskerar du att få ett minus på kontot hos Skatteverket. Företag kan få plötsliga utgifter eller att kunder och leverantörer inte betalar fakturor i tid men att skjuta upp en inbetalning går inte.

Förmånsbeskattning

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Om förmånen är skattepliktig ska du som arbetsgivare betala arbetsgivaravgifter på värdet av förmånen och göra skatteavdrag för den anställda på samma sätt som när du betalar ut lön.

Din hjälp med beskattning

Beskattning är ett snårigt område och ibland finns det många frågor. Vi på MH Konsult har lång erfarenhet och hög kompetens inom området. Ta kontakt med oss och vi hjälper dig igenom vad som är korrekt och det optimala för ditt företag.